Beskrivning

46 x 14.5 x 9.5 mm

Motsvarar ca 4 meters längder

40 plank i varje paket