Beskrivning

Komplett med hjälpram och skärmar för boggin.

Längd ram: 6,63

Längd flak 7,60