Beskrivning

48 x 8 x 6 mm

Höger och vänster sida = 2 stycken