Beskrivning

OBS!  Vanlig sovhytt.  Ny version med andra ord