Beskrivning

74 x 12 x 6 mm

Circa 6 meters längder i HO-skalan