Beskrivning

15 x 45 x 15 mm

Avsedd för  N-skalan