Beskrivning

Snap-fit modell av plast i skala 1:200