Beskrivning

Snap-fit modell av plast i skalan 1:200