Beskrivning

32 sidor i svart-vitt och färg om den franska buss och lastbilstillverkaren.  Många specialfordon