Beskrivning

34,5 x 14,5 x 9,5 mm

Motsvarar ca 3 meters längder

40 singel plank i varje paket