Beskrivning

12 x 38 x 12 mm

Motsvarar ca 3.30 längder

70 brädor i varje paket