Beskrivning

Färdigbyggd anläggning för personbilar samt mindre lastbilar