Beskrivning

Består av 4 sektioner varför den går att ändra längd på.

Consist of 4 sections which makes it possible to alter the size

 

170 x 50 mm