Beskrivning

Längd knappt 10 cm.

Avsedd för trailer, men passar till släpbyggnation.

Kögel byggnation