Beskrivning

Passar både som gods och bärlager till maskiner i arbete