Beskrivning

29 x 115 x 12 mm

Cirka 10 meters längder