Beskrivning

Med små hjul = 4 meter

Med stora hjul = 4.15-4.20 meter