Beskrivning

Unikt för denna modell: Orange grill, grått tak
Utförande från slutet av 60-talet och framåt. Detta var en omställningsbuss som kom i trafik redan 1965 med en dörr på vänstersidan som vid högeromläggningen 1967 togs bort. Förebild efter 1967.

Tillverkare:  one87