Beskrivning

Skala 1:148   nästan N-skalan

Metall