Samma bil finns i flera andra färger.  Endast denna i lagerför tillfället. Andra tas hem  efterhand