Beskrivning

Fabrikat: VK-modelle

Byggsats. Färger kan variera