Beskrivning

Fabriiat: VK-Modelle

Byggsats. Färger kan variera