Beskrivning

Snap-fit skala 1:200 utan landningsställ.  SE-ROX „Roar Viking“