Beskrivning

210 x 29,5 x 32 mm

Röret är knappt 160 mm vilket betyder knappt 14 meter