Beskrivning

BUSCH Modelle

20 kannor och 8 backar samt lösa flaskor, tomma och fyllda