Beskrivning

Metallmodell av BMS från Danmark

Utkommer 1:a kvartalet 2022 enligt tillverkaren

Cirkapris beroende på kursen vid leverans