Beskrivning

Mycket begränsad upplaga.  Endast 800 exemplar för samlarmarknaden

Very Limited Edition of only 800 copies for the collectors market