Beskrivning

OBS !!!   Skala 1:76

NOTE !!!  Scale 1:76

Metallmodell till största delen