Beskrivning

OBS !! Skala 0 16,6 x 18,4 mm

Lite stora till HO skalan sim synes ;)