Beskrivning

Innehåller 24 stycken avsedda för Märklinvagnar