Beskrivning

Inkommer jan/febr 2023

57 x 31 x 28

Mer bilder på begäran!