Beskrivning

 

 

Sorry!! Sold out!!

 

Unikt för denna modell: Vit grill, vitt tak.
Utförande från slutet av 70-talet och framåt. Detta var en omställningsbuss som kom i trafik redan 1965 med en dörr på vänstersidan som vid högeromläggningen 1967 togs bort. Förebild efter 1967.

Tillverkare:  one 87